Støtt oss

Problem

Undersøkelser viser at 5 ­til 10 % av ungdommer mellom 15 og 24 år i Norden er verken i utdanningsløp, arbeid eller arbeidstrening. Hver tredje ungdom i Norge fullfører ikke videregående skole. Mange av disse ungdommene har deltatt på flere tiltak i regi av NAV og Barnevern. Ungdommene sier selv at de føler seg ubrukelige.

 

Løsning

Å gi ungdommene mulighet til å oppleve mestring gjennom opplæring, arbeid og ansvar slik at de tør å finne sin egen vei.

 

Produkt

Arbeidsplasser for ungdommer innenfor områdene mat, urban dykring og redesign.

 

Vil du støtte vårt arbeid?

Ta kontakt med daglig leder Sherry på tlf: 90 16 02 89 for å finne ut hvordan du kan støtte oss.