Samarbeid med det offentlige

Til NAV/barnevern:

Kompass & Co har siden oppstart i 2011 samarbeidet med ulike barneverntjenester og nav kontorer i Oslo. Fokuset da som nå har vært å motivere, inspirere ungdom i alder 15-25 til å delta i samfunnet på ulike måter. Vi tror på at alle barn og unge ønsker å bidra, være en ressurs og delta, men at de trenger ulike verktøy for å gjøre det.

Hjelpetiltak vi tilbyr hos barneverntjenester:

  • Råd og veiledning
  • Miljøarbeider/støttekontakt oppdrag med fokus på sysselsetting og aktivisering.
  • Kartlegging av ungdommens ferdigheter på jobb og ulike aktiviteter med jevnaldrende og arbeidsledere.

Tiltak vi tilbyr nav

Arbeidstrening med mulighet for lønnet arbeid når ungdommen er under tiltak slik som livsopphold, sosial stønad, aap for avklaring, utredning for uføre.

Til Arbeidsgiver:

Kompass & Co leter alltid etter arbeidsgivere som ønsker å være med oss i vårt utviklings og endringsarbeid med våre ungdommer. Målet er å skape et samarbeidsplattform mellom ungdom, miljøarbeider og deg som arbeidsgiver hvor ungdommen bygger CV, lære seg ulike ferdigheter og får større nettverk. Vi ønsker oss arbeidsgivere som vil gi en reell impact og ser verdien av å gi lønn til ungdommene.

Til Eventbransjen/rekrutteringsselskaper

Kompass & Co leier ut de ungdommene som har jobbet hos oss en stund og har behov for bredere nettverk, større ansvar og større utfordringer.

Til Foreldre/pårørende

Av erfaring vet vi at mange foreldre er bekymret for sine ungdommer uten at det trenger at NAV eller barnevernet trenger å være koblet på. Vi vet at mange unge i dagens samfunn har behov for å oppleve seg sett, hørt og forstått. Vi tilbyr samtaler, meningsfulle arbeidsoppgaver og workshops med fokus på å bedre ungdommens selvfølelse og tilhørighet.

Øvrige

Seminarer og foredrag:

  • Veiledning til miljøarbeidere som allerede har oppdrag fra ulike offentlige og private aktører
  • Inspirasjonsforedrag om ungdomsarbeid og gründervirksomhet