Redesignprosjekter

Kompass & Co har siden oppstart i 2011 samarbeidet med ulike barneverntjenester og NAV-kontorer i Oslo. Fokuset da som nå har vært å motivere, inspirere ungdom i alder 15-25 til å delta i samfunnet på ulike måter. Vi tror på at alle barn og unge ønsker å bidra, være en ressurs og delta, men at de trenger ulike verktøy for å gjøre det.

Fra 2017 fungerer Kompass & co som et rekrutteringsselskap for unge som står i fare for å droppe ut, eller som allerede har droppet ut av skole eller arbeid. I samarbeid med Katerina Medbøe Eriksen tilbyr vi også arbeidstrening innenfor redesignprosjekter.

Les om hva vi har gjort tidligere