Matprosjekter

Vi ønsker å være med å bidra til at Norge har noen konkrete eksempler på bruk av overskuddsmat i tråd med FN´s bærekraftsmål: Å redusere matsvinn med 50% innen 2030. For at målene skal nås må alle bidra. Jobbing med overskuddsmat er ikke kun én aktørs ansvar. Det kreves en dugnadsinnsats, og vi ønsker å være fasilitatoren og tilretteleggeren for det.

I 2017 startet vi KompassMat – et eget catering-selskap basert på overskuddsmat. Dette gjør at vi får en mulighet til å skape helt nye menyer, smaker og gi ungdommene våre helt nye ferdigheter som er unike og som de ikke får andre steder. I tillegg gir vi noe som blir sett på som søppel og B-vare et ansiktsløft.

Og ikke nok med det: De som jobber på kjøkkenet vil være ungdommer som har deltatt på og bestått vårt ungdomsprogram. De skal være motoren i vår matproduksjon i samarbeid og samhandling med dyktige kokker vi har med på lag. Dette gjør at våre ungdommer kommer til å tilegne seg unik kompetanse og kunnskap om hvordan man kan videreforedle mat. Det er slike ressurser samfunnet trenger.
Les mer om KompassMat her