KOMPASSMAT ER EN AV CO’ENE I KOMPASS & CO. FRA OG MED NÅ OVERTAR KOMPASSMAT ALLE MATOPPDRAG SOM TIDLIGERE BLE GITT TIL KOMPASS & CO.

 

Kompassmat skal både fungere som en fast arbeidsplass for ungdommer som har vært igjennom og bestått Kompass & Co´s ungdomsprogram og som et første inngangsport til arbeidslivet for nye ungdommer.


HVA GJØR VI?

Vi tror på trippel bunnlinje i praksis (PEOPLE- PLANET-PROFIT). Mange skeptikere sier at det er nærmest umulig å tjene penger og samtidig være bærekraftig. Vi mener at det er en forutsetning for å lykkes. Vi skal tjene penger gjennom å kombinere produksjon av overskuddsmat kombinert med å skape arbeidsplasser. Det gjør at vi tar aktivt del i 2 store samfunnsutfordringer, nemlig matsvinn og utenforskap.

 

 

SATSNING I 2017

I 2017 starter vi med kommersiell cateringdrift. Vi skal tenke nytt og smart i forhold til utnyttelse av overskuddsmaten samt bruke tradisjonelle tilberedning- og konserveringsmetoder. Alt kan brukes!

Vi kommer til å røyke, salte, tørke og fermentere for å lage spennende produkter som skiller seg ut i det cateringmangfoldet som finnes. Overskuddsribben fra jula kommer til å bli bacon, spekepølse og bratwurst eller bare en sprøstekt porchetta.

 

OVERSKUDDSMAT ER ET MILJØPROBLEM

I 2015 var det totale matsvinnet i Norge på over 355 000 tonn som tilsvarer ca 20 milliarder kroner (kilde: nofima). Hver person kaster i gjennomsnittet 42,6 kg mat hver år. Dette syns vi er en skremmende vane og utvikling. I tillegg brukes det store mengder vann, arealområder ulike former for produkter og tjenester for å produsere denne maten som blir helt bortkastet.

 

LØSNINGEN

Vi ønsker å være med å bidra til at Norge har noen konkrete eksempler på bruk av overskuddsmat i tråd med FNs bærekraftsmål som å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. For at målene skal nås må alle bidra. Jobbing med overskuddsmat er ikke kun én aktørs ansvar. Det kreves en dugnadsinnsats, og vi ønsker å være fasilitatoren og tilretteleggeren for det.


 

 KompassMat logo

TEAMET

Anders Sjøblom – Vår eminente kjøkkensjef
Sherry Hakimnejad – Daglig leder

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Treats As
Bama
Matsentralen
Holdbart.no
Frydenberg skole
Verdimat
Norsk Gjenvinning
Matvett
Foodlist
Intofood
Æra
Kutt
Gourmet