KOMPASSMAT ER ET AV PROSJEKTENE TIL KOMPASS OG CO; VI DRIFTER SKOLEKANTINE PÅ FRYDENBERG UNGDOMSKOLE OG LAGER DIGG CATERING OG KANTINEMAT TIL PRIVATE OG BEDRIFTER: KONTAKT Catering@kompassmat.no

 

Kompassmat er både en fast arbeidsplass for ungdommer som har vært igjennom og bestått Kompass & Co´s ungdomsprogram og som et første inngangsport til arbeidslivet for nye ungdommer.


HVA GJØR VI?

Vi tror på trippel bunnlinje i praksis (PEOPLE- PLANET-PROFIT). Mange skeptikere sier at det er nærmest umulig å tjene penger og samtidig være bærekraftig. Vi mener at det er en forutsetning for å lykkes. Vi skal tjene penger gjennom å kombinere produksjon av overskuddsmat kombinert med å skape arbeidsplasser. Det gjør at vi tar aktivt del i 2 store samfunnsutfordringer, nemlig matsvinn og utenforskap.

 

 

SATSNING I 2017

Vi skal tenke nytt og smart i forhold til utnyttelse av overskuddsmaten samt bruke tradisjonelle tilberedning- og konserveringsmetoder. Alt kan brukes!

Vi kommer til å røyke, salte, tørke og fermentere for å lage spennende produkter som skiller seg ut i det cateringmangfoldet som finnes. Overskuddsribben fra jula kommer til å bli bacon, spekepølse og bratwurst eller bare en sprøstekt porchetta.

 

OVERSKUDDSMAT ER ET MILJØPROBLEM

I Norge kaster vi rundt 390.000 tonn mat hvert år. Det er et fryktelig høyt tall. Reduksjon av matsvinn er faktisk et av de viktigste klimatiltakene vi gjør. Ved å identifisere og tilgjengeliggjøre overskuddsvarene, kommer vi et stykke på vei. Hver person kaster i gjennomsnittet 42,6 kg mat hver år. Dette syns vi er en skremmende vane og utvikling. I tillegg brukes det store mengder vann, arealområder ulike former for produkter og tjenester for å produsere denne maten som blir helt bortkastet.

 

LØSNINGEN

Vi ønsker å være med å bidra til at Norge har noen konkrete eksempler på bruk av overskuddsmat i tråd med FNs bærekraftsmål som å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. For at målene skal nås må alle bidra. Jobbing med overskuddsmat er ikke kun én aktørs ansvar. Det kreves en dugnadsinnsats, og vi ønsker å være fasilitatoren og tilretteleggeren for det.


 

 KompassMat logo

TEAMET

Anders Sjøblom – Vår eminente kjøkkensjef
Vibeke Skovli souschef
Kompass og Co teamet
og en skokk med topp ungdom

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Treats As
Bama
Matsentralen
Holdbart.no
Frydenberg skole
Verdimat
Norsk Gjenvinning
Matvett
Foodlist
Intofood
Æra
Kutt
Gourmet
Toogoodtogo
totalctrl