Dyrkingsprosjekter

Gartnertjenester

Sesongen 2013 fikk vi kontrakt med Aspelin Ramm om å etablere og vedlikeholde utearealene på Vulkan. Vi samarbeidet med Botanisk Hage og Bioforsk/Plantearven om mat og nyttevekster.

Takhager

Vi etablererte og vedlikeholder grønne tak i samarbeid med Nittedal Torvindustri. Med dette samarbeidet etablerer vi oss en nisje som takhagekonsulenter.

o I 2012 inngikk MAJOBO og Kompass & Co et samarbeid med Nittedal Torvindustri om å opprette en takhage på ALNA Senter. Der dyrket vi grønnsaker og urter etter permakulturelle prinsipper, og hvor kompassungdommene er gartnere. Prosjektet var støttet av Fremtidens byer ved Miljøverndepartementet. Takhagen ble overtatt av MAJOBO i 2014.

o I 2013 vedlikeholdt og videreutviklet vi takhagen som ble etablert i forbindelse med Infills nybygg i Dælenggata 36.

Dyrking og urbane spiselige landskap

Vi har store visjoner for å bli viktige bidragsytere til at byen blir grønnere og mer ”matnyttig”. I 2015 satser vi på å ale opp planter i eget drivhus til mange ulike prosjekter som Øyafestivalen og Sommerprosjektet til Kompass & Co.